Skip to content Skip to footer
De kracht van een

Waterkracht centrale

Een waterkrachtcentrale of hydraulische centrale is een elektriciteitscentrale die stromend of neerstortend water (zie waterkracht) gebruikt om een turbine in beweging te brengen..

Waterkrachtcentrales bevinden zich op stromen en rivieren, met al dan niet een kunstmatige dam. Het verval en het debiet van de stroom zijn bepalend voor de werking.

Riviercentrale Energie

Stuwdam Energie

Pompcentrale Energie

Getijden Energie

hydro-image1
Riviercentrale

De opwekker van groene energie

Een riviercentrale (doorstroomwaterkrachtcentrale) ligt aan een ingedijkte waterloop. Het verval is licht en ligt in het algemeen tussen de drie en 15 meter.

Het volume en de stroomsnelheid van het water door de turbines hangen af van het debiet van de rivier.

hydro-image2
zonder gebruik fossiele brandstoffen

Turbines drijven generatoren aan

Waterkrachtcentrales hebben als belangrijk voordeel dat bij de opwekking van elektriciteit geen brandstof nodig is.

lange levensduur
8080 tot 100 jaar
hydropower plant

Taming the Elemental Power

Een stuwdamcentrale verzamelt eerst een grote hoeveelheid water in een kunstmatig stuwmeer.

De turbine bevindt zich ofwel aan de voet van de dam of verder stroomafwaarts langs de rivier

  • productie van elektriciteit
  • stuwdam ook als reservoir
  • regelen  voorraad drinkwater
  • waterstand bepalen
hydro-image4

Het gebruik van waterkracht brengt geen vervuiling met zich mee en geen gevaarlijk radioactief afval

Subscribe for the updates!